Stav: Vyhlášená
Režim: Dražba dle ZVD

Byt 2+1 (76 m2) v Náchodě

Kategorie: Byt

Fotografie
Cena
796 000 Kč
Nejnižší podání
398 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Čas do zahájení
14 dní 17:40:31
Aktuální čas
23.09. 2020 19:19:28
Dražba č.
69632
Datum a čas zahájení
08.10. 2020 13:00:00
Datum a čas ukončení
08.10. 2020 13:30:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
69632
Kontaktní osoba
Jiří BurešZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
108 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 69632
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j.69632
Specifický symbol
69632
Poslední změna
02.07. 2020 21:50:56
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: drazby@bftm.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 12.09.2020, 11:00 hod.
2. termín dne 19.09.2020, 11:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před bytovým domem v ulici Kladská č.p. 1513, Náchod, GPS: 50.4179981N, 16.1700572E. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou Prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.