Prodej dražbou

Portál Prodej-dražbou.cz umožňuje dražebníkům (ale i exekutorům či soudům) provádět elektronické dražby dle:

- Zákona o veřejných dražbách (zák. č. 26/2000 Sb.) a Vyhlášky č. 18/2014, o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě

- Občanského soudního řádu (zák. č. 99/1963 Sb.)

- Prováděcí vyhlášky k Exekučnímu řádu (vyhl. č. 418/2001 Sb.)

- Občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.)

Je tedy možné zde provádět všechny typy e-dražeb konaných dle platné legislativy.

Výhody elektronické dražby

  • Odstranění pletich na dražbách, protože dražitelé se nemohou na dražbě domlouvat.

  • Dosažení vyšší ceny oproti kamenné dražbě.

  • Možnost osvědčení průběhu e-dražby notářem.

  • Dražby nemovitostí, movitých věcí, práv a cenných papírů dle Zákona o veřejných dražbách.

  • Dražby movitých i nemovitých věcí dle Občanského soudního řádu, Exekučního řádu nebo Občanského zákoníku.

Portál Prodej-dražbou.cz byl posouzen a testován Komorou dražebníků České republiky a bylo konstatováno, že testované funkcionality a uplatněné postupy tohoto portálu vyhovují všem požadavkům legislativy a standardům elektronických dražeb.

Po registraci Vám zašleme smlouvu a aktivujeme Váš účet a Vy můžete začít vyhlašovat dražby.