Registrace uživatele

Přihlašovací informace

Pokud máte zájem o koupi předmětu dražby, potom:
  • Seznamte se s Dražebním řádem
  • Zaregistrujte se jako DRAŽITEL
  • Ověřte Vaši emailovou adresou kliknutím na odkaz, který Vám přijde emailem.
  • Emailem Vám zašleme též Registrační formulář, ten vytiskněte, podepište a ověřte Váš podpis na nejbližším pracovišti CzechPoint
  • Zašlete tento registrační formulář na adresu Provozovatele
  • Provozovatel Vám následně zašle email o provedené aktivaci a můžete dražit
Pokud máte zájem o provedení elektronické dražby, potom:
  • Seznamte se s Dražebním řádem
  • Zaregistrujte se jako DRAŽEBNÍK
  • Provozovatel se s Vámi spojí a projedná s Vámi uzavření Smlouvy
  • Po uzavření smlouvy bude aktivován Váš účet a můžete vyhlašovat dražby