Stav: Upuštěná
Režim: Dražba dle ZVD

Zahrada 243 m2 v Domašově u Brna

Kategorie: Pozemek

Fotografie
Cena
502 520 Kč
Nejnižší podání
250 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Aktuální čas
05.08. 2020 02:51:42
Dražba č.
64254
Datum a čas zahájení
19.12. 2019 14:00:00
Datum a čas ukončení
19.12. 2019 14:30:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
64254
Kontaktní osoba
Jiří BurešZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
75 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 64254
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Dražební vyhláška č.j. 64254
Specifický symbol
64254
Poslední změna
05.09. 2019 22:09:18
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Msnagement, a.s., , Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: bftm@email.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 03.11.2019, 11:00 hod.
2. termín dne 07.12.2019, 14:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před domem č.p. 125 v Domašově u Brna, GPS: 49.2390225N, 16.3491178E. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou Prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. Z tohoto důvodu nelze vyslovit neplatnost dražby