Stav: Upuštěná
Režim: Dražba dle ZVD

Rodinný dům (130 m2) se zahradou (528 m2) ve Višňové cca 20 Km severně od Znojma

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Jihomoravský

Fotografie
Cena
1 177 000 Kč
Nejnižší podání
785 000 Kč
Minimální příhoz
15 000 Kč
Aktuální čas
24.09. 2020 06:45:17
Dražba č.
67458
Datum a čas zahájení
11.08. 2020 13:00:00
Datum a čas ukončení
11.08. 2020 13:30:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
67458
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, 725 838 097Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
95 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 67458
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 67458
Specifický symbol
67458
Poslední změna
18.03. 2020 14:28:38
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s.,,Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: drazby@bftm.cz www.bftm.cz
Další informace
1. termín dne 09.07.2020, 17:00 hod.
2. termín dne 16.07.2020, 17:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před objektem obci Višňové č.p. 262, GPS: 48.9884789N, 16.1451706E. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou Prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.