Stav: Upuštěná
Režim: Dražba dle ZVD

Rodinný dům (4+1, 113 m2) s pozemky (394 m2) a garáží v obci Šťáhlavy, cca 10 Km jihovýchodně od Plzně

Kategorie: Rodinný dům

Fotografie
Cena
2 400 000 Kč
Nejnižší podání
1 600 000 Kč
Minimální příhoz
25 000 Kč
Aktuální čas
24.09. 2020 07:53:41
Dražba č.
67407
Datum a čas zahájení
04.08. 2020 13:00:00
Datum a čas ukončení
04.08. 2020 13:30:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
67407
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 606 649 676Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
315 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 67407
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 67407
Specifický symbol
67407
Poslední změna
07.03. 2020 21:27:44
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: drazby@bftm.cz www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 11.07.2020, 11:00 hod.
2. termín dne 18.07.2020, 11:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je v ulici V Cihelně č.p. 333, Šťáhlavy, GPS: 49.6753836N, 13.4937400E. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou Prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.