Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Řadová garáž v ulici Pod Topoly v Poděbradech

Kategorie: Ostatní Lokalita: Středočeský

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 259 000 Kč
Vydražitel: 1982715150
Cena
164 000 Kč
Nejnižší podání
164 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Aktuální čas
01.06. 2020 06:57:43
Dražba č.
64252
Datum a čas zahájení
19.12. 2019 12:00:00
Datum a čas ukončení
19.12. 2019 12:45:45
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
64252
Kontaktní osoba
Jiří BurešZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
49 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 64252
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 64252
Specifický symbol
64252
Poslední změna
19.12. 2019 12:38:21
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: bftm@email.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 02.11.2019, 13:00 hod.
2. termín dne 07.12.2019, 11:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před objektem garáže č. ev. 5 v ulici Pod Topoly, Poděbrady, GPS: 50.142776408, 15.13384397
Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou Prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. Z tohoto důvodu nelze vyslovit neplatnost dražby