Stav: Upuštěná
Režim: Dražba dle ZVD

Řadový RD (3+1) s pozemky (879 m2) v Kojetíně, cca 10 Km u Exitu 253 na dálnici D1

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Olomoucký

Fotografie
Cena
700 000 Kč
Nejnižší podání
670 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Aktuální čas
29.11. 2020 08:25:27
Dražba č.
69633
Datum a čas zahájení
03.11. 2020 13:00:00
Datum a čas ukončení
03.11. 2020 13:30:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
69633
Kontaktní osoba
Jiří BurešZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
150 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 69633
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 69633
Specifický symbol
69633
Poslední změna
03.07. 2020 23:03:41
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s.,Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: drazby@bftm.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 10.10.2020, 11:00 hod.
2. termín dne 17.10.2020, 11:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před rodinným domem na adrese Olomoucká č.p. 1057, 752 01 Kojetín. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou Prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.