Stav: Upuštěná
Režim: Dražba dle ZVD

Dva rodinné domy (2 x 3+1) s pozemky (1 082 m2) u Uničova

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Olomoucký

Fotografie
Cena
2 470 000 Kč
Nejnižší podání
1 650 000 Kč
Minimální příhoz
20 000 Kč
Aktuální čas
29.11. 2020 08:49:02
Dražba č.
71731
Datum a čas zahájení
10.11. 2020 13:00:00
Datum a čas ukončení
10.11. 2020 13:30:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
71731
Kontaktní osoba
Jiří BurešZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
150 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 71731
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010,
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 71731
Specifický symbol
71731
Poslední změna
29.08. 2020 22:05:05
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: drazby@bftm.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 10.10.2020, 14:00 hod.
2. termín dne 17.10.2020, 14:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před rodinným domem na adrese Haukovice č.p. 503, 783 96 Újezd, GPS: 49.7813442, 17.1908763. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou Prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.