Movité věci - Vyhlášené dražby

Charitativní dražba Komentáře k Zákonu o veřejných dražbách autorů Rakovský / Líznerová /Haščák

Charitativní dražba Komentáře k Zákonu o veřejných dražbách autorů Rakovský / Líznerová /Haščák

ID:
57377
Typ nemovitosti:
Jiné movité věci
Nejnižší podání:
100 Kč
Zahájení dražby:
21.3.2019 13:00:00
Strana: 1