Cenné papíry - Vyhlášené dražby

Nedobrovolná dražba akcií společnosti AGRO - spol., akciová společnost, IČO 46356002

Nedobrovolná dražba akcií společnosti AGRO - spol., akciová společnost, IČO 46356002

ID:
65270
Typ nemovitosti:
Cenné papíry
Nejnižší podání:
125 000 Kč
Zahájení dražby:
18.12.2019 10:00:00
Strana: 1