Cenné papíry - Vyhlášené dražby

Nedobrovolná dražba akcií společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, ISIN CZ0005136218,  (akcie s omezenou převoditelností)

Nedobrovolná dražba akcií společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, ISIN CZ0005136218, (akcie s omezenou převoditelností)

ID:
71691
Typ nemovitosti:
Cenné papíry
Nejnižší podání:
260 000 Kč
Zahájení dražby:
3.11.2020 10:00:00
Nedobrovolná dražba akcií společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, ISIN CZ0005136200 (akcie s neomezenou převoditelností)

Nedobrovolná dražba akcií společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, ISIN CZ0005136200 (akcie s neomezenou převoditelností)

ID:
71692
Typ nemovitosti:
Cenné papíry
Nejnižší podání:
440 000 Kč
Zahájení dražby:
3.11.2020 12:00:00
Strana: 1