Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle OSŘ

Zemědělská usedlost v Brodku u Konice se zahradou a loukami

Kategorie: Ostatní Lokalita: Olomoucký

Fotografie
Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný její dražitel (účastník), dražba je ukončena s výsledkem NEVYDRAŽENO.
Cena
2 000 000 Kč
Nejnižší podání
1 333 334 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Aktuální čas
26.09. 2020 20:39:24
Dražba č.
64261
Datum a čas zahájení
12.11. 2019 10:00:00
Datum a čas ukončení
12.11. 2019 10:00:00
Dražebník
Okresní soud v Prostějově
Číslo jednací dražebníka
4 E 3/2018, 15 E 2/2019
Kontaktní osoba
JUDr. Vladimír VáňaZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání
Námitky

«
»
Dražební jistota
750 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
hotově do pokladny Okresního soudu v Prostějově, Havlíčkova 16, č.dv. 7/I. patro dražební jistotu v hodnotě nižší jak 15.000 € (cca 375.000 Kč), dražební jistotu přesahující hodnotu 15.000 € je však vždy třeba složit pouze na účet soudu č. 6015-727701/0710, variabilní symbol: 0412000318 (viz zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota na jejich účet po skončení dražebního jednání; podali-li však proti příklepu námitky, vrátí se jim jistota až po právní moci usnesení o příklepu.
Bank. účet dražebníka
č. 6015-727701/0710
Variabilní symbol
0412000318
Specifický symbol
Poslední změna
11.09. 2019 14:48:32
Informace o dražebníkovi
Okresní soud v Prostějově, IČ: 00 025 135, 797 09 Prostějov, Havlíčkova 16
Další informace