Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Movité věci v areálu v Třebíči

Kategorie: Stroje a zařízení Lokalita: Vysočina

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 157 000 Kč
Vydražitel: 120436406
Cena
170 000 Kč
Nejnižší podání
157 000 Kč
Minimální příhoz
2 000 Kč
Aktuální čas
16.01. 2019 07:25:14
Dražba č.
42816
Datum a čas zahájení
26.04. 2018 12:00:00
Datum a čas ukončení
26.04. 2018 12:30:18
Dražebník
BFT Management, a.s.
Číslo jednací dražebníka
42816
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel: 606 649 676, email: bftm@bftm.czZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
35 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č. 42816
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č. 42816
Specifický symbol
42816
Poslední změna
26.04. 2018 12:23:53
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš, 6.4.1952, Gutova 42, 100 00 Praha 10
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008 Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Fax:274822972, Email: info@bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 09.04.2018, 11:00 hod.
2. termín dne 16.04.2018, 11:00 hod.

Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před areálem na adrese Průmyslová 163, 674 01 Třebíč (GPS: 49.2108914N, 15.9041322E). Účastníky prohlídek dražebník upozorňuje na nutnost dodržovat veškeré zásady bezpečnosti a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku Předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.

Výše odměny dražebníka vybíraná od vydražitele činí s DPH deset procent z ceny dosažené vydražením.

Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím Předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně navrhovatele nebo dražebníka. Vydražiteli budou náklady spojené s předáním a převzetím Předmětu dražby kalkulovány dle ceníku uveřejněného na http://www.bftm.cz/category/cenik/. Tyto náklady nepřesáhnou s DPH částku 12 000 Kč.