Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Test_dražba_ZVD_25-7-2013/1

Kategorie: Rodinný dům

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 1 490 000 Kč
Vydražitel: 0
Cena
1 250 000 Kč
Nejnižší podání
760 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Aktuální čas
26.09. 2020 20:57:56
Dražba č.
10827
Datum a čas zahájení
04.08. 2013 12:15:00
Datum a čas ukončení
04.08. 2013 12:50:00
Dražebník
viz Dražební jistota
Číslo jednací dražebníka
Test_dražba_ZVD_25-7-2013/1
Kontaktní osoba
viz Dražební jistotaZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
250 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
viz Dražební jistota
Bank. účet dražebníka
viz Dražební jistota
Variabilní symbol
viz Dražební jistota
Specifický symbol
viz Dražební jistota
Poslední změna
04.08. 2013 12:44:14
Aktuální cena
Licitátor
viz Dražební jistota
Informace o dražebníkovi
viz Dražební jistota
Další informace
viz Dražební jistota