Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Test_dražba_ZVD

Kategorie: Byt

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 840 000 Kč
Vydražitel: 0
Cena
1 250 000 Kč
Nejnižší podání
760 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Aktuální čas
26.09. 2020 21:31:22
Dražba č.
10779
Datum a čas zahájení
23.07. 2013 18:20:00
Datum a čas ukončení
23.07. 2013 18:45:05
Dražebník
viz Dražební vyhláška
Číslo jednací dražebníka
Test_1
Kontaktní osoba
viz Dražební vyhláškaZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
350 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
viz Dražební vyhláška
Bank. účet dražebníka
viz Dražební vyhláška
Variabilní symbol
viz Dražební vyhláška
Specifický symbol
viz Dražební vyhláška
Poslední změna
23.07. 2013 18:39:57
Aktuální cena
Licitátor
viz Dražební vyhláška
Informace o dražebníkovi
viz Dražební vyhláška
Další informace
viz Dražební vyhláška