Stav: Upuštěná
Režim: Dražba dle ZVD

Bytový dům (pět bytů) s garážemi a dílnou (249 m2) v Kejnicích u Strakonic

Kategorie: Činžovní dům Lokalita: Plzeňský

Fotografie
Cena
1 771 000 Kč
Nejnižší podání
990 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Aktuální čas
22.10. 2020 22:05:58
Dražba č.
68647
Datum a čas zahájení
15.09. 2020 13:00:00
Datum a čas ukončení
15.09. 2020 13:30:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
68647
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel 606 649 676Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
290 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 68547
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 68547
Specifický symbol
68647
Poslední změna
22.05. 2020 15:02:50
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., , Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: drazby@bftm.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 15.08.2020, 11:00 hod.
2. termín dne 22.08.2020, 11:00 hod.
Sraz zájemců je před bytovým domem v bývalém zemědělském areálu v obci Kejnice, GPS: 49.2657978N, 13.6940947E. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou Prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.