Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Spoluvlastnický podíl 1/2 na dvoře 31 m2 vnitrobloku ve starobylém centru na náměstí v Mladé Boleslavi

Kategorie: Pozemek Lokalita: Středočeský

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 23 000 Kč
Vydražitel: 1185483223
Cena
23 000 Kč
Nejnižší podání
23 000 Kč
Minimální příhoz
1 000 Kč
Aktuální čas
15.07. 2020 14:26:31
Dražba č.
66355
Datum a čas zahájení
25.03. 2020 13:00:00
Datum a čas ukončení
25.03. 2020 13:32:14
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
66355
Kontaktní osoba
Jiří BurešZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
6 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 66355
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 66355
Specifický symbol
66355
Poslední změna
25.03. 2020 13:00:10
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s.,, Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: bftm@email.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 29.02.2020, 11:00 hod.
2. termín dne 07.03.2020, 11:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před objektem v ulici Železná č.p. 32, Mladá Boleslav. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby (nemovitosti) v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku Předmětu dražby (nemovitosti), bude prohlídka provedena v rámci možností.