Stav: Vyhlášená
Režim: Dražba dle OSŘ

Soudní prodej rodinného domu se zahradou v Prostějově, Nerudova 61

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Olomoucký

Fotografie
Cena
4 123 150 Kč
Nejnižší podání
2 748 800 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Čas do zahájení
46 dní 06:06:18
Aktuální čas
19.10. 2018 04:53:41
Dražba č.
33291
Datum a čas zahájení
04.12. 2018 10:00:00
Datum a čas ukončení
04.12. 2018 10:15:00
Dražebník
Okresní soud v Prostějově
Číslo jednací dražebníka
4 E 94 / 2012
Kontaktní osoba
JUDr. Vladimír VáňaZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání
Námitky

«
»
Dražební jistota
1 000 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
hotově do pokladny Okresního soudu v Prostějově, Havlíčkova 16, č.dv. 7/I. patro dražební jistotu v hodnotě nižší jak 15.000 € (cca 375.000 Kč), dražební jistotu přesahující hodnotu 15.000 € je však vždy třeba složit pouze na účet soudu č. 6015-727701/0710, variabilní symbol: 1412009412 (viz zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu). Dražitelům, kterým nebyl udělen příklep, se vrátí zaplacená jistota na jejich účet po skončení dražebního jednání; podali-li však proti příklepu námitky, vrátí se jim jistota až po právní moci usnesení o příklepu.
Bank. účet dražebníka
6015-727701/0710
Variabilní symbol
1412009412
Specifický symbol
Poslední změna
07.06. 2016 13:13:28
Informace o dražebníkovi
IČ: 00 025 135, 797 09 Prostějov, Havlíčkova 16
Další informace
Na nemovitosti vázne nájemní právo výlučného užívání obývacího pokoje s oknem do ulice a ložnice s oknem do ulice v přízemí domu a právo užívání společných prostor domu spolu s povinnou včetně bazénu a zahrady za nájemné včetně inkasa ve výši 4.000 Kč měsíčně na základě nájemní smlouvy uzavřené povinnou s Vlastou Copkovou, nar. 25.3.1937, dne 1.12.2003. Nájemní právo Vlasty Copkové včetně společného užívání zahrady znalec ocenil v doplňku z 16.10.2017 na 176.850 Kč ročně.