Stav: Upuštěná
Režim: Dražba dle ZVD

Rodinný dům se zahradou v Domašově u Brna

Kategorie: Rodinný dům

Fotografie
Cena
3 268 580 Kč
Nejnižší podání
2 990 000 Kč
Minimální příhoz
25 000 Kč
Aktuální čas
26.09. 2020 19:57:18
Dražba č.
64253
Datum a čas zahájení
19.12. 2019 13:00:00
Datum a čas ukončení
19.12. 2019 13:30:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
64253
Kontaktní osoba
Jiří BurešZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
600 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 64253
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 64253
Specifický symbol
64253
Poslední změna
05.09. 2019 22:03:06
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: bftm@email.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 03.11.2019, 11:00 hod.
2. termín dne 07.12.2019, 14:00 hod.

Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před domem č.p. 125 v Domašově u Brna, GPS: 49.2390225N, 16.3491178E. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou Prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. Z tohoto důvodu nelze vyslovit neplatnost dražby.