Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Rodinný dům (3+1) u Českého Krumlova na parcele jiného vlastníka

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Jihočeský

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 410 000 Kč
Vydražitel: 93961322
Cena
200 000 Kč
Nejnižší podání
200 000 Kč
Minimální příhoz
2 000 Kč
Aktuální čas
24.09. 2020 06:15:04
Dražba č.
26204
Datum a čas zahájení
11.10. 2019 13:00:00
Datum a čas ukončení
11.10. 2019 13:50:13
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
26204
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 725 838 097Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
55 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
viz. Dražební vyhláška č. 26204
Bank. účet dražebníka
2600804968/2010
Variabilní symbol
viz. Dražební vyhláška č. 26204
Specifický symbol
26204
Poslední změna
11.10. 2019 13:43:57
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008 Tel.: 274822972, 274783604, Fax:274822972, Email: info@bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 14.09.2019, 11:00 hod.
2. termín dne 21.09.2019, 11:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před objektem na adrese Práčov č.p. 10, 381 01 Přídolí, GPS: 48.7582967N, 14.3400583E. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku Předmětu dražby (nemovitosti), bude prohlídka provedena v rámci možností.