Stav: Vyhlášená
Režim: Dražba dle ZVD

Dva rodinné domy (130 m2 a 53 m2) s pozemky (879 m2) v Karlových Varech

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Karlovarský

Fotografie
Cena
3 231 000 Kč
Nejnižší podání
2 160 000 Kč
Minimální příhoz
50 000 Kč
Čas do zahájení
27 dní 23:44:26
Aktuální čas
29.10. 2020 14:45:33
Dražba č.
67543
Datum a čas zahájení
26.11. 2020 14:30:00
Datum a čas ukončení
26.11. 2020 15:00:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
67543
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 606 649 676Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
590 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 67543
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 67543
Specifický symbol
67543V
Poslední změna
01.05. 2020 13:22:22
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: bftm@email.cz, www.bftm.cz
Další informace
Termíny prohlídek:
1. termín dne 18.10.2020, 11 :00 hod.
2. termín dne 25.10.2020, 1,1:00 hod.
Sraz zájemců je před domem v ulici Fričova 114/19, 360 04 Karlovy Vary. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.