Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Rodinný dům (4+1, 196 m2) s kolnami a pozemky (1 728 m2) u Choltické obory

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Pardubický

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 2 125 000 Kč
Vydražitel: 57181326
Cena
3 204 000 Kč
Nejnižší podání
1 690 000 Kč
Minimální příhoz
25 000 Kč
Aktuální čas
14.07. 2020 22:16:47
Dražba č.
67567
Datum a čas zahájení
16.06. 2020 12:00:00
Datum a čas ukončení
16.06. 2020 12:40:18
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
67504
Kontaktní osoba
Jiří BurešZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
190 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Oznámení o konání opakované dražby nedobrovolné č.j. 67504
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Oznámení o konání opakované dražby nedobrovolné č.j. 67504
Specifický symbol
67504
Poslední změna
16.06. 2020 12:34:00
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: bftm@email.cz, www.bftm.cz
Další informace
Termín prohlídky Předmětu dražby je možné si sjednat u dražebníka na tel. 725 838 097, 606 649 676, E-mail: drazby@bftm.cz. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou Prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.