Stav: Upuštěná
Režim: Dražba dle ZVD

Rodinný dům (80 m2) s pozemky (964 m2) v obci Málkov, cca 5 Km od Chomutova

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Ústecký

Fotografie
Cena
2 450 000 Kč
Nejnižší podání
1 960 000 Kč
Minimální příhoz
30 000 Kč
Aktuální čas
11.08. 2020 08:58:41
Dražba č.
67408
Datum a čas zahájení
23.07. 2020 13:00:00
Datum a čas ukončení
23.07. 2020 13:30:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
67408
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 725 838 097Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
390 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
viz Dražební vyhláška č.j. 67408
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
viz Dražební vyhláška č.j. 67408
Specifický symbol
67408
Poslední změna
07.03. 2020 21:27:44
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., , Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: drazby@bftm.cz www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 31.05.2020, 11:00 hod.
2. termín dne 28.06.2020, 11:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před objektem Zelená č.p. 42, Málkov, GPS: 50.4456669, 13.3208067. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou Prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.