Stav: Vyhlášená
Režim: Dražba dle ZVD

Horská chata s pozemkem v oblasti Králického Sněžníku

Kategorie: Rekreační objekt

Fotografie
Cena
960 000 Kč
Nejnižší podání
640 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Čas do zahájení
11 dní 05:39:13
Aktuální čas
20.10. 2019 11:20:46
Dražba č.
64236
Datum a čas zahájení
31.10. 2019 16:00:00
Datum a čas ukončení
31.10. 2019 16:30:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
64236
Kontaktní osoba
Jiří BurešZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
135 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 64236
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010,
Variabilní symbol
64236
Specifický symbol
64236
Poslední změna
28.08. 2019 18:25:58
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s.,, Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: bftm@email.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 12.10.2019, 13:00 hod.
2. termín dne 20.10.2019, 13:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je na parkovišti před městským úřadem Staré Město, nám. Osvobození 166, 788 32 Staré Město. Odtud se společně pojede k chatě, která je bez SUV 4x4 nedostupná, popř. se provede prohlídka Předmětu dražby pěšky v rámci možností. Dražebník nezaručuje zájemcům, že je nebo se dopraví do místa Předmětu dražby. Prohlídka se uskuteční na vlastní nebezpečí účastníků prohlídky.