Stav: Vyhlášená
Režim: Dražba dle ZVD

Rodinný dům (48 m2) s pozemkem (296 m2) v Hůrce u Českých Budějovic

Kategorie: Rodinný dům

Fotografie
Cena
1 706 000 Kč
Nejnižší podání
1 190 000 Kč
Minimální příhoz
25 000 Kč
Čas do zahájení
48 dní 22:42:26
Aktuální čas
29.10. 2020 14:17:33
Dražba č.
64257
Datum a čas zahájení
17.12. 2020 13:00:00
Datum a čas ukončení
17.12. 2020 13:30:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
64257
Kontaktní osoba
Jiří BurešZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
219 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 64257
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 64257
Specifický symbol
64257
Poslední změna
07.09. 2019 00:52:10
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s.,, Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: drazby@bftm.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 21.11.2020, 11:00 hod.
2. termín dne 28.11.2020, 11:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před rodinným domem na adrese Hůrka č.p. 69, 370 06 Nová Ves, GPS: 48.9258442N, 14.5254158E. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou Prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.