Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Řadová garáž v Jihlavě - Hruškovy Dvory

Kategorie: Ostatní Lokalita: Vysočina

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 256 000 Kč
Vydražitel: 524783078
Cena
130 000 Kč
Nejnižší podání
130 000 Kč
Minimální příhoz
2 000 Kč
Aktuální čas
24.06. 2019 21:43:52
Dražba č.
50288
Datum a čas zahájení
24.05. 2018 12:00:00
Datum a čas ukončení
24.05. 2018 13:05:13
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
500288
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel: 725 838 097, email: bftm@email.czZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
30 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
viz Dražební vyhláška č.j. 500288
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
viz Dražební vyhláška č.j. 500288
Specifický symbol
500288
Poslední změna
24.05. 2018 12:58:56
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš,
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice, tel.: 725838097, 606649676, Email: info@bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 28.04.2018, 11:00 hod.
2. termín dne 05.05.2018, 11:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před garáží v Ji hlavě - Hruškové Dvory č.e. 29, GPS: 49.4149092N, 15.6014439E. Účastníky prohlídek dražebník upozorňuje na nutnost dodržovat veškeré zásady bezpečnosti a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku Předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.