Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Rodinný dům (479 m2) s pozemky (1787 m2) a bazénem v Mělníku / Vehlovice

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Středočeský

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 5 600 000 Kč
Vydražitel: 2026248036
Cena
8 600 000 Kč
Nejnižší podání
5 600 000 Kč
Minimální příhoz
40 000 Kč
Aktuální čas
24.09. 2020 06:43:38
Dražba č.
67728
Datum a čas zahájení
23.07. 2020 14:00:00
Datum a čas ukončení
23.07. 2020 14:31:08
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
67728
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 725 838 097Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
590 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 67728
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 67728
Specifický symbol
67728
Poslední změna
23.07. 2020 14:01:51
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., , Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: drazby@bftm.cz www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 23.6.2020, 14:00 hod.
2. termín dne 29.6.2020, 14:00 hod.

Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před objektem na adrese V Lipovci 3113/12, 276 01 Mělník. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou Prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.