Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Provozní areál s pozemky 26 958 m2 v Třebíči

Kategorie: Komerční nemovitost

Fotografie
Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný její dražitel (účastník), dražba je ukončena s výsledkem NEVYDRAŽENO.
Cena
46 300 000 Kč
Nejnižší podání
46 300 000 Kč
Minimální příhoz
50 000 Kč
Aktuální čas
16.01. 2019 07:36:39
Dražba č.
42631
Datum a čas zahájení
26.04. 2018 13:00:00
Datum a čas ukončení
26.04. 2018 13:00:00
Dražebník
BFT Management, a.s.
Číslo jednací dražebníka
42631
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel: 606 649 676, email: bftm@bftm.czZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
1 000 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č. 42631
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
viz Dražební vyhláška č. 42631
Specifický symbol
42631
Poslední změna
13.07. 2017 12:27:57
Licitátor
RNDr. Jiří Bureš, Ph.D.
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008 Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Fax:274822972, Email: info@bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 09.04.2018, 14:00 hod.
2. termín dne 16.04.2018, 14:00 hod.

Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před areálem na adrese Průmyslová 163, 674 01 Třebíč (GPS: 49.2108914N, 15.9041322E). Účastníky prohlídek dražebník upozorňuje na nutnost dodržovat veškeré zásady bezpečnosti a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku Předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.