Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Rekreační chata s pozemkem v lese u rybníků na Šumavě v Českém lese

Kategorie: Rekreační objekt Lokalita: Plzeňský

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 101 900 Kč
Vydražitel: 1225509859
Cena
59 900 Kč
Nejnižší podání
59 900 Kč
Minimální příhoz
3 000 Kč
Aktuální čas
29.11. 2020 07:48:20
Dražba č.
59576
Datum a čas zahájení
31.10. 2019 14:00:00
Datum a čas ukončení
31.10. 2019 14:45:15
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055
Číslo jednací dražebníka
59576
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 725 838 097Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
15 500 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 59576
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 59576
Specifický symbol
59576
Poslední změna
31.10. 2019 14:38:05
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.., Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: bftm@email.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 06.10.2019, 11:00 hod.
2. termín dne 13.10.2019, 11:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před chatou Újezd, č.e. 3, GPS: 49.412878277N, 12.867156252E. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby (nemovitosti) v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku Předmětu dražby (nemovitosti), bude prohlídka provedena v rámci možností.