Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Ochranná známka bojových sportů "Oktagon"

Kategorie: Jiná práva Lokalita: Hlavní město Praha

Fotografie
Protože do zahájení dražby nebyl zapsán žádný její dražitel (účastník), dražba je ukončena s výsledkem NEVYDRAŽENO.
Cena
2 970 000 Kč
Nejnižší podání
990 000 Kč
Minimální příhoz
25 000 Kč
Aktuální čas
29.11. 2020 07:59:04
Dražba č.
68735
Datum a čas zahájení
15.09. 2020 15:00:00
Datum a čas ukončení
15.09. 2020 15:00:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
68735
Kontaktní osoba
Jiří BurešZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
280 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 68735
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 68735
Specifický symbol
68735
Poslední změna
16.06. 2020 20:35:59
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: drazby@bftm.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na 27.08.2020, 11:00 v sídle dražebníka: BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10, kde se lze seznámit s „Odhadem ceny v místě a čase obvyklé předmětu dražby č.j. 68735“ vypracovaným dražebníkem pro stanovení odhadu ceny.