Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Ochranná známka bojových sportů "FNW - _FIGHT NIGHT WEST"

Kategorie: Jiná práva

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 6 500 Kč
Vydražitel: 1079650954
Cena
39 000 Kč
Nejnižší podání
6 500 Kč
Minimální příhoz
500 Kč
Aktuální čas
29.10. 2020 14:01:49
Dražba č.
71777
Datum a čas zahájení
20.10. 2020 14:00:00
Datum a čas ukončení
20.10. 2020 14:30:49
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
71777
Kontaktní osoba
Jiří BurešZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
1 700 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Oznámení o konání opakované dražby č.j. 71777
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Oznámení o konání opakované dražby č.j. 71777
Specifický symbol
71777
Poslední změna
20.10. 2020 14:00:29
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: drazby@bftm.cz, www.bftm.cz
Další informace
Po předchozí domluvě s dražebníkem je možné se seznámit v sídle dražebníka s podklady, které jsou k dispozici k předmětu této dražby.