Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Ochranná známka "MB NÁBYTEK"

Kategorie: Jiná práva Lokalita: Hlavní město Praha

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 3 500 Kč
Vydražitel: 1900719249
Cena
10 500 Kč
Nejnižší podání
3 500 Kč
Minimální příhoz
500 Kč
Aktuální čas
11.08. 2020 09:38:21
Dražba č.
66514
Datum a čas zahájení
15.06. 2020 14:00:00
Datum a čas ukončení
15.06. 2020 14:30:41
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
66514
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 725 838 097Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
1 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 66514
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 66514
Specifický symbol
66514
Poslední změna
15.06. 2020 14:01:26
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: bftm@email.cz, www.bftm.cz
Další informace