Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Ochranná známka "MB"

Kategorie: Jiná práva Lokalita: Hlavní město Praha

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 3 500 Kč
Vydražitel: 1400168117
Cena
10 500 Kč
Nejnižší podání
3 500 Kč
Minimální příhoz
500 Kč
Aktuální čas
11.08. 2020 08:56:08
Dražba č.
68718
Datum a čas zahájení
26.06. 2020 13:00:00
Datum a čas ukončení
26.06. 2020 13:30:17
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
68718
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 725 838 097Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
1 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 68718
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 68718
Specifický symbol
68718
Poslední změna
26.06. 2020 13:15:21
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., , tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: bftm@email.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby: V sídle dražebníka je možné se seznámit s podklady, které jsou i uveřejněny na portálu www.prodej-drazbou v sekci Dokumenty, a to dne 18.06.2020 v 11:00 hod.