Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Nedobrovolná dražba akcií společnosti WOODROL a.s., IČO 61775118

Kategorie: Cenné papíry Lokalita: Plzeňský

Fotografie
Protože v průběhu dražby nikdo z dražitelů neučinil podání, aspoň na úrovni nejnižšího podání, dražba je ukončena s výsledkem NEVYDRAŽENO.
Cena
163 950 Kč
Nejnižší podání
90 000 Kč
Minimální příhoz
1 000 Kč
Aktuální čas
24.06. 2019 21:59:15
Dražba č.
58398
Datum a čas zahájení
17.04. 2019 10:00:00
Datum a čas ukončení
17.04. 2019 10:51:57
Dražebník
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.
Číslo jednací dražebníka
2019-006
Kontaktní osoba
Ing. Tomáš Kunčický, kuncicky@cyrrus.czZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
25 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota musí být uhrazena, buďto v hotovosti na pokladně kterékoliv pobočky banky ČSOB, a.s. (vložením na účet dražebníka uvedený dále) nebo bankovním převodem na účet dražebníka vedený u ČSOB, a.s., č. účtu 224 674 549 / 0300, případně k rukám dražebníka v hotovosti do zahájení dražby, specifický symbol 2019006, variabilní symbol pro všechny způsoby úhrady je identifikační číslo či rodné číslo účastníka dražby.
Bank. účet dražebníka
224 674 549 /0300
Variabilní symbol
2019006
Specifický symbol
identifikační číslo či rodné číslo účastníka dražby
Poslední změna
28.02. 2019 11:19:50
Licitátor
Ing. Tomáš Kunčický
Informace o dražebníkovi
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 27758419, společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5249, tel.: +420 538 705 786, email: corporate@cyrrus.cz
Další informace
Prohlídky předmětu dražby se vzhledem k povaze předmětu dražby nekonají.