Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Nedobrovolná dražba akcií společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, ISIN CZ0005136218, (akcie s omezenou převoditelností)

Kategorie: Cenné papíry

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 798 000 Kč
Vydražitel: 1073952975
Cena
510 720 Kč
Nejnižší podání
260 000 Kč
Minimální příhoz
3 000 Kč
Aktuální čas
29.11. 2020 09:11:40
Dražba č.
71691
Datum a čas zahájení
03.11. 2020 10:00:00
Datum a čas ukončení
03.11. 2020 14:16:51
Dražebník
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.
Číslo jednací dražebníka
2020-111
Kontaktní osoba
Ing. Tomáš Kunčický, kuncicky@cyrruscf.czZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
78 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota musí být uhrazena, buďto v hotovosti na pokladně kterékoliv pobočky banky ČSOB, a.s. (vložením na účet dražebníka uvedený dále) nebo bankovním převodem na účet dražebníka vedený u ČSOB, a.s., č. účtu 224 674 549 / 0300, specifický symbol 2020111, variabilní symbol pro všechny způsoby úhrady je identifikační číslo či rodné číslo účastníka dražby, případně v hotovosti do rukou dražebníka do zahájení dražby, pokud je dražební jistota menší než 270.000,- Kč. Je-li dražební jistota vyšší než 270.000,- Kč, je její složení v hotovosti do rukou dražebníka vyloučeno.
Bank. účet dražebníka
224 674 549 /0300
Variabilní symbol
identifikační číslo či rodné číslo účastníka dražby
Specifický symbol
2020111
Poslední změna
03.11. 2020 14:02:47
Aktuální cena
Licitátor
Ing. Tomáš Kunčický
Informace o dražebníkovi
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 27758419, společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5249, tel.: +420 538 705 786, email: corporate@cyrruscf.cz
Další informace
Prohlídky předmětu dražby se vzhledem k povaze předmětu dražby nekonají.