Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Nedobrovolná dražba akcií společnosti Silnice Horšovský Týn a. s., IČO 45359164

Kategorie: Cenné papíry

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 244 000 Kč
Vydražitel: 919690542
Cena
255 028 Kč
Nejnižší podání
130 000 Kč
Minimální příhoz
2 000 Kč
Aktuální čas
21.07. 2019 12:59:32
Dražba č.
56335
Datum a čas zahájení
28.03. 2019 10:00:00
Datum a čas ukončení
28.03. 2019 10:57:46
Dražebník
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.
Číslo jednací dražebníka
2019-003
Kontaktní osoba
Ing. Tomáš Kunčický, kuncicky@cyrrus.czZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
30 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota musí být uhrazena, buďto v hotovosti na pokladně kterékoliv pobočky banky ČSOB, a.s. (vložením na účet dražebníka uvedený dále) nebo bankovním převodem na účet dražebníka vedený u ČSOB, a.s., č. účtu 224 674 549 / 0300, specifický symbol 2019003, variabilní symbol pro všechny způsoby úhrady je identifikační číslo či rodné číslo účastníka dražby.
Bank. účet dražebníka
224 674 549 / 0300
Variabilní symbol
identifikační číslo či rodné číslo účastníka dražby
Specifický symbol
2019003
Poslední změna
28.03. 2019 10:43:36
Aktuální cena
Licitátor
Ing. Tomáš Kunčický
Informace o dražebníkovi
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 27758419, společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5249, tel.: +420 538 705 786, email: corporate@cyrrus.cz
Další informace
Prohlídky předmětu dražby se vzhledem k povaze předmětu dražby nekonají.