Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Opakovaná nedobrovolná dražba akcií společnosti PAVUS, a.s., IČO 60193174

Kategorie: Cenné papíry

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 1 470 000 Kč
Vydražitel: 1157503408
Cena
2 840 292 Kč
Nejnižší podání
1 020 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Aktuální čas
19.01. 2020 04:21:56
Dražba č.
57384
Datum a čas zahájení
21.05. 2019 10:00:00
Datum a čas ukončení
21.05. 2019 11:34:53
Dražebník
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.
Číslo jednací dražebníka
2019-004
Kontaktní osoba
Ing. Tomáš Kunčický, kuncicky@cyrrus.czZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
300 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota musí být uhrazena, buďto v hotovosti na pokladně kterékoliv pobočky banky ČSOB, a.s. (vložením na účet dražebníka uvedený dále) nebo bankovním převodem na účet dražebníka vedený u ČSOB, a.s., č. účtu 224 674 549 / 0300, specifický symbol 2019004, variabilní symbol pro všechny způsoby úhrady je identifikační číslo či rodné číslo účastníka dražby. Jelikož je dražební jistota vyšší než 270.000,- Kč, je její složení v hotovosti do rukou dražebníka vyloučeno.
Bank. účet dražebníka
224 674 549 / 0300
Variabilní symbol
identifikační číslo či rodné číslo účastníka dražby
Specifický symbol
2019004
Poslední změna
21.05. 2019 11:17:31
Aktuální cena
Licitátor
Ing. Tomáš Kunčický
Informace o dražebníkovi
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 27758419, společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5249, tel.: +420 538 705 786, email: corporate@cyrrus.cz
Další informace
Prohlídky předmětu dražby se vzhledem k povaze předmětu dražby nekonají.