Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Nedobrovolná dražba akcií společnosti AGRO - spol., akciová společnost, IČO 46356002

Kategorie: Cenné papíry

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 269 000 Kč
Vydražitel: 1732840294
Cena
242 984 Kč
Nejnižší podání
125 000 Kč
Minimální příhoz
2 000 Kč
Aktuální čas
01.06. 2020 06:22:10
Dražba č.
65270
Datum a čas zahájení
18.12. 2019 10:00:00
Datum a čas ukončení
18.12. 2019 12:02:52
Dražebník
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.
Číslo jednací dražebníka
2019-015
Kontaktní osoba
Ing. Tomáš Kunčický, kuncicky@cyrrus.czZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
35 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota musí být uhrazena do zahájení dražby, buďto v hotovosti do rukou dražebníka případně na pokladně kterékoliv pobočky banky ČSOB, a.s. (vložením na účet dražebníka uvedený dále) nebo bankovním převodem na účet dražebníka vedený u ČSOB, a.s., č. účtu 224 674 549 / 0300, specifický symbol 2019015, variabilní symbol pro všechny způsoby úhrady je identifikační číslo či rodné číslo účastníka dražby.
Bank. účet dražebníka
224 674 549 /0300
Variabilní symbol
2019015
Specifický symbol
identifikační číslo či rodné číslo účastníka dražby
Poslední změna
18.12. 2019 11:53:23
Aktuální cena
Licitátor
Ing. Tomáš Kunčický
Informace o dražebníkovi
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 27758419, společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5249, tel.: +420 538 705 786, email: corporate@cyrrus.cz
Další informace
Prohlídka předmětu dražby se koná dne 16. 12. 2019 od 9.00 do 11.00 hodin v sídle společnosti NEUBAUER & PARTNER s.r.o., advokátní kancelář na adrese Na Sadech 4/3, České Budějovice, PSČ 370 01.