Stav: Vyhlášená
Režim: Dražba dle ZVD

Nedobrovolná dražba akcií Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost

Kategorie: Cenné papíry Lokalita: Ústecký

Fotografie
Cena
116 732 928 Kč
Nejnižší podání
66 000 000 Kč
Minimální příhoz
500 000 Kč
Čas do zahájení
41 dní 15:51:58
Aktuální čas
26.11. 2020 19:08:01
Dražba č.
73922
Datum a čas zahájení
07.01. 2021 11:00:00
Datum a čas ukončení
07.01. 2021 11:30:00
Dražebník
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.
Číslo jednací dražebníka
2020-115
Kontaktní osoba
Ing. Lenka MaršalkováZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
7 000 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota musí být uhrazena ve prospěch bankovního účtu dražebníka vedeného u ČSOB, a.s., č. účtu 224 674 549 / 0300, specifický symbol 2020115, variabilní symbol pro všechny způsoby úhrady je identifikační číslo či rodné číslo účastníka dražby, případně v hotovosti do rukou dražebníka (v sídle dražebníka) do zahájení dražby, pokud je dražební jistota menší než 270.000,- Kč. Je-li dražební jistota vyšší než 270.000,- Kč, je její složení v hotovosti do rukou dražebníka vyloučeno.
Bank. účet dražebníka
224 674 549 / 0300
Variabilní symbol
rč/IČO
Specifický symbol
2020115
Poslední změna
21.10. 2020 14:26:23
Licitátor
Ing. Tomáš Kunčický
Informace o dražebníkovi
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČO 27758419, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, obchodník s cennými papíry, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 5249
Další informace
Prohlídky předmětu dražby se konají dne 15. 12. 2020 a dne 16. 12. 2020 od 13 do 15 hodin v sídle společnosti Navrhovatele, na adrese Ústí nad Labem, Revoluční 1930/86, PSČ 40032.