Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Zemědělská usedlost v Čejkovicích u Jičína

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Královehradecký

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 1 615 000 Kč
Vydražitel: 1095769348
Cena
1 100 000 Kč
Nejnižší podání
740 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Aktuální čas
21.07. 2019 12:58:50
Dražba č.
46268
Datum a čas zahájení
17.01. 2019 14:00:00
Datum a čas ukončení
17.01. 2019 15:10:38
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
46268
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel: 725 838 097, email: bftm@email.czZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
120 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 46268
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 46268
Specifický symbol
46268
Poslední změna
17.01. 2019 15:04:51
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice, tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: info@bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 17.12.2018, 15:00 hod.
2. termín dne 07.01.2019, 15:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před objektem Čejkovice č.p. 34, 506 01 Podhradí. Účastníky prohlídek dražebník upozorňuje na nutnost dodržovat veškeré zásady bezpečnosti a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku Předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.