Stav: Upuštěná
Režim: Dražba dle ZVD

Komerční prostory (174 m2) v centru horského střediska Abertamy spolu se spol. podílem na byt. domě a pozemku

Kategorie: Komerční nemovitost Lokalita: Karlovarský

Fotografie
Cena
998 400 Kč
Nejnižší podání
799 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Aktuální čas
10.07. 2020 09:10:00
Dražba č.
67406
Datum a čas zahájení
29.04. 2020 14:00:00
Datum a čas ukončení
29.04. 2020 14:30:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
67406
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel: 725 838 097, email: bftm@email.czZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
190 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 67406
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 67406
Specifický symbol
67406
Poslední změna
03.03. 2020 14:43:06
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice, tel.: 725838097, 606649676, Email: info@bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 11.4.2020, 11:00 hod.
2. termín dne 18.4.2020, 11:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před bytovým domem v ulici Jáchymovská č.p. 30, Abertamy.