Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Rodinný dům s obchodními prostory (222 m2, byt 3+1) a s pozemkem 1542 m2 v centru Duchcova

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Ústecký

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 2 400 000 Kč
Vydražitel: 854111493
Cena
2 358 400 Kč
Nejnižší podání
1 580 000 Kč
Minimální příhoz
15 000 Kč
Aktuální čas
01.06. 2020 07:56:41
Dražba č.
56334
Datum a čas zahájení
27.06. 2019 13:00:00
Datum a čas ukončení
27.06. 2019 13:40:19
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 25619055
Číslo jednací dražebníka
56334
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 725 838 097Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
220 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 56334
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 56334
Specifický symbol
56334
Poslední změna
27.06. 2019 13:31:05
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: bftm@email.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny:
1. termín dne 12.05.2019, 14:00 hod.
2. termín dne 01.06.2019, 11:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před domem v ulici Teplická č.p. 512 v Duchcově.
S prohlídkou Předmětu dražby lze spojovat doložení totožnosti účastníka prohlídky, plnění podmínek spojených s ochranou života a zdraví a podmínek vyplývajících ze zákonem uložené povinnosti mlčenlivosti nebo ze zachování obchodního tajemství. Z výše uvedených důvodů Účastníky prohlídek dražebník upozorňuje na nutnost dodržovat veškeré zásady bezpečnosti a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Účast na prohlídce je na vlastní nebezpečí. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou Prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. Z tohoto důvodu nelze vyslovit neplatnost dražby.