Stav: Vyhlášená
Režim: Dražba dle ZVD

Jedna polovina spol. podílu na vých. části areálu Sázavolenu (6 778 m2, 6 budov) na Vysočině v obci Leština u Světlé

Kategorie: Komerční nemovitost Lokalita: Vysočina

Fotografie
Cena
1 525 000 Kč
Nejnižší podání
510 000 Kč
Minimální příhoz
7 000 Kč
Čas do zahájení
17 dní 05:54:29
Aktuální čas
24.08. 2019 09:05:30
Dražba č.
64071
Datum a čas zahájení
10.09. 2019 15:00:00
Datum a čas ukončení
10.09. 2019 15:30:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055
Číslo jednací dražebníka
64071
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 725 838 097Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
97 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Oznámení o konání opakované dražby č. j. 64071
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Oznámení o konání opakované dražby č. j. 64071
Specifický symbol
64071
Poslední změna
30.04. 2019 15:15:15
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.., Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: bftm@email.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídku Předmětu dražby je možné se sjednat u dražebníka na tel. 725 838 097, 606 649 676, Email: info@bftm.cz.