Stav: Vyhlášená
Režim: Dražba dle ZVD

Jedna polovina spol. podílu na jižní části areálu Sázavolenu (954 m2, 2 budovy) na Vysočině v obci Leština u Světlé

Kategorie: Komerční nemovitost Lokalita: Vysočina

Fotografie
Cena
250 000 Kč
Nejnižší podání
85 000 Kč
Minimální příhoz
1 000 Kč
Čas do zahájení
17 dní 06:39:46
Aktuální čas
24.08. 2019 09:20:13
Dražba č.
64095
Datum a čas zahájení
10.09. 2019 16:00:00
Datum a čas ukončení
10.09. 2019 16:30:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055
Číslo jednací dražebníka
64095
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 725 838 097Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
25 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Oznámení o konání opakované dražby č.j. 64095
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Oznámení o konání opakované dražby č.j. 64095
Specifický symbol
64095
Poslední změna
30.04. 2019 15:42:45
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.., Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: bftm@email.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídku Předmětu dražby je možné si domluvit u dražebníka na tel. 725 838 097, 606 649 676, Email: bftm@email.cz,