Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Jedna polovina spol. podílu na dvojdomku (2 x 2+1, 2 x 136 m2) s pozemky (5606 m2) na Vysočině v obci Leština u Světlé

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Vysočina

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 516 000 Kč
Vydražitel: 1965015186
Cena
725 000 Kč
Nejnižší podání
490 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Aktuální čas
21.09. 2019 09:27:39
Dražba č.
60550
Datum a čas zahájení
27.06. 2019 15:00:00
Datum a čas ukončení
27.06. 2019 15:43:02
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055
Číslo jednací dražebníka
60550
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 725 838 097Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
78 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 60550
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
variabilní symbol u právnické osoby – účastníka dražby je IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka dražby její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 60550
Specifický symbol
60550
Poslední změna
27.06. 2019 15:31:33
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.., Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: bftm@email.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 04.06.2019, 16:00 hod.
2. termín dne 12.06.2019, 16:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před vchodem do areálu v obci Leštiná u Světlé, GPS: 49.7566681N, 15.3963217E, autobusová zastávka Leština u Světlé, závod. Účast na prohlídce je na vlastní nebezpečí. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby (nemovitosti) v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku, bude prohlídka provedena v rámci možností.