Stav: Upuštěná
Režim: Dražba dle ZVD

Jedna polovina spol. podílu na RD s dvěma byty (2+1, 1+kk) a s pozemkem v Popovicích u Berouna

Kategorie: Rodinný dům Lokalita: Středočeský

Fotografie
Cena
720 000 Kč
Nejnižší podání
480 000 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Aktuální čas
24.08. 2019 09:04:39
Dražba č.
59498
Datum a čas zahájení
30.05. 2019 13:00:00
Datum a čas ukončení
30.05. 2019 13:30:00
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice, IČ: 25619055
Číslo jednací dražebníka
59498
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 725 838 097Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
115 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 59498
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 59498
Specifický symbol
59498
Poslední změna
14.03. 2019 22:56:33
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., www.bftm.cz, tel. 606 649 676, 725 838 097, email: info@bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 05.05.2019, 13:30 hod.
2. termín dne 12.05.2019, 11:00 hod.

Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před domem na adrese Bohumila Hájka 128, 267 01 Králův Dvůr – část obce Popovice, GPS: 49.9318219N, 14.0230781E.
S prohlídkou Předmětu dražby lze spojovat doložení totožnosti účastníka prohlídky, plnění podmínek spojených s ochranou života a zdraví a podmínek vyplývajících ze zákonem uložené povinnosti mlčenlivosti nebo ze zachování obchodního tajemství. Z výše uvedených důvodů Účastníky prohlídek dražebník upozorňuje na nutnost dodržovat veškeré zásady bezpečnosti a dbát pokynů osoby, která organizuje prohlídku. Účast na prohlídce je na vlastní nebezpečí.
Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou Prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností. Z tohoto důvodu nelze vyslovit neplatnost dražby.