Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Jedna čtvrtina spol. podílu na dvou patrových garážích s pozemkem v Ledči nad Sázavou

Kategorie: Ostatní Lokalita: Vysočina

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 70 000 Kč
Vydražitel: 565432694
Cena
35 000 Kč
Nejnižší podání
24 000 Kč
Minimální příhoz
1 000 Kč
Aktuální čas
06.12. 2019 20:14:11
Dražba č.
60551
Datum a čas zahájení
27.06. 2019 16:00:00
Datum a čas ukončení
27.06. 2019 17:05:34
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055
Číslo jednací dražebníka
60551
Kontaktní osoba
Jiří Bureš, tel. 725 838 097Základní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
7 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 60551
Bank. účet dražebníka
2101192856/2010
Variabilní symbol
variabilní symbol u právnické osoby – účastníka dražby je IČ nebo u zahraniční právnické osoby číslo přidělené organizací vedoucí evidenci právnických osob v místě sídla právnické osoby, u fyzické osoby – účastníka dražby její datum narození ve formátu DDMMRRRR (DD – den, MM – měsíc, RRRR – rok), konstantní symbol je 0558, specifický symbol je 60551
Specifický symbol
60551
Poslední změna
27.06. 2019 16:59:20
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.., Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: bftm@email.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na tyto termíny:
1. termín dne 04.06.2019, 18:00 hod.
2. termín dne 12.06.2019, 18:00 hod.
Místo prohlídky a organizační zabezpečení: Sraz zájemců je před objektem garáží v ulici Barborka, Ledeč nad Sázavou, GPS: 49.692145861,15.270826213. Účast na prohlídce je na vlastní nebezpečí. Pokud vlastník nebo osoba, která má Předmět dražby (nemovitosti) v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku, bude prohlídka provedena v rámci možností.