Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Dražba ochranných známek bojových sportů Oktagon, FNG, ACB

Kategorie: Jiná práva Lokalita: Hlavní město Praha

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 350 000 Kč
Vydražitel: 642228587
Cena
102 000 Kč
Nejnižší podání
68 000 Kč
Minimální příhoz
5 000 Kč
Aktuální čas
26.11. 2020 18:55:59
Dražba č.
73923
Datum a čas zahájení
12.11. 2020 13:00:00
Datum a čas ukončení
12.11. 2020 14:56:23
Dražebník
BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČ: 25619055, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 5008
Číslo jednací dražebníka
73923
Kontaktní osoba
Jiří BurešZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
20 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Viz Dražební vyhláška č.j. 73923
Bank. účet dražebníka
. 2101192856/2010
Variabilní symbol
Viz Dražební vyhláška č.j. 73923
Specifický symbol
73923
Poslední změna
12.11. 2020 14:48:21
Aktuální cena
Licitátor
Jiří Bureš
Informace o dražebníkovi
BFT Management, a.s., Tel.: 725 838 097, 606 649 676, Email: drazby@bftm.cz, www.bftm.cz
Další informace
Prohlídka Předmětu dražby byla stanovena na 05.11.2020, 11:00 v sídle dražebníka: BFT Management, a.s., V Olšinách 16/82, 100 00 Praha 10.