Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Dobrovolná dražba akcií společnosti Pradědský lesní závod, a.s., IČO 02598183 (2,53% podíl)

Kategorie: Cenné papíry

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 951 776 Kč
Vydražitel: 782494041
Cena
989 847 Kč
Nejnižší podání
951 776 Kč
Minimální příhoz
10 000 Kč
Aktuální čas
21.09. 2019 09:28:44
Dražba č.
60596
Datum a čas zahájení
20.06. 2019 10:00:00
Datum a čas ukončení
20.06. 2019 10:39:36
Dražebník
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.
Číslo jednací dražebníka
2019-008
Kontaktní osoba
Ing. Tomáš Kunčický, kuncicky@cyrrus.czZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
280 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota musí být uhrazena na účet dražebníka č. 224 674 549 /0300, vedený u ČSOB, a.s., specifický symbol 2019008, variabilní symbol “identifikační číslo či rodné číslo účastníka dražby”, buďto v hotovosti nebo bankovním převodem, nebo v hotovosti do rukou dražebníka, avšak přesahuje-li dražební jistota částku odpovídající =270.000,- Kč, je její složení v hotovosti do rukou dražebníka vyloučeno.
Bank. účet dražebníka
224 674 549 /0300
Variabilní symbol
identifikační číslo či rodné číslo účastníka dražby
Specifický symbol
2019008
Poslední změna
20.06. 2019 10:02:06
Aktuální cena
Licitátor
Ing. Tomáš Kunčický
Informace o dražebníkovi
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 27758419, společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5249, tel.: +420 538 705 786, email: corporate@cyrrus.cz
Další informace
Prohlídky předmětu dražby se vzhledem k povaze předmětu dražby nekonají.