Stav: Ukončená
Režim: Dražba dle ZVD

Dobrovolná dražba akcií společnosti FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s., IČO 63080818

Kategorie: Cenné papíry

Fotografie
Dražba ukončena udělením příklepu:
Nejvyšší podání: 1 850 000 Kč
Vydražitel: 461339591
Cena
3 000 000 Kč
Nejnižší podání
1 850 000 Kč
Minimální příhoz
20 000 Kč
Aktuální čas
26.09. 2020 20:24:40
Dražba č.
65268
Datum a čas zahájení
25.11. 2019 10:00:00
Datum a čas ukončení
25.11. 2019 10:35:06
Dražebník
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.
Číslo jednací dražebníka
2019-014
Kontaktní osoba
Ing. Tomáš Kunčický, kuncicky@cyrruscf.czZákladní informace
Předmět dražby
Popis
Přihlášené pohledávky
Mapa
Galerie
Dokumenty
Podání

«
»
Dražební jistota
550 000 Kč
Způsob úhrady jistoty
Dražební jistota musí být uhrazena, buďto v hotovosti na pokladně kterékoliv pobočky banky ČSOB, a. s. (vložením na účet dražebníka uvedený dále) nebo bankovním převodem na účet dražebníka č. 224 674 549 /0300, vedený u ČSOB, a.s., specifický symbol 2019014, variabilní symbol pro všechny způsoby úhrady je “identifikační číslo či rodné číslo účastníka dražby”. Jelikož je dražební jistota vyšší než 270.000,- Kč, je její složení v hotovosti do rukou dražebníka vyloučeno.
Bank. účet dražebníka
224 674 549 /0300
Variabilní symbol
2019014
Specifický symbol
identifikační číslo či rodné číslo účastníka dražby
Poslední změna
25.11. 2019 10:24:21
Aktuální cena
Licitátor
Ing. Tomáš Kunčický
Informace o dražebníkovi
CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Veveří 3163/111, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO 27758419, společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5249, tel.: +420 538 705 786, email: corporate@cyrruscf.cz
Další informace
Prohlídky předmětu dražby se konají v termínech 18. 11. 2019 a 20. 11. 2019, vždy od 9 do 11 hodin v sídle dražebníka. Kontrolu nad průběhem prohlídky předmětu dražby bude zajišťovat přítomný zaměstnanec dražebníka.